2012. július 28., szombat

Eszterházy János, csehszlovák népbíróság

Eszterházy János (itt)

Csatáry-ügy 3.: Kontraproduktív antifasizmus

Amerikai képviselők levele Áderhez Csatáry-ügyben (itt)

Valakik visszaéltek ezeknek a képviselőknek a jóhiszeműségével.
Háborús bűnös, aki nem vett részt a háborúban, náci, aki nem volt párttag, hanem "csak" nácibarát. (Meg -   kétséget kizáróan - kiszolgáló, szadista, antiszemita.) Egyetlen hír sincs azonban eddig arról, hogy emberéletet kioltásában közvetlen részes, felelős lett volna. (Ellentétben az ausztráliai Zentai Károllyal - akit nem adtak és nem toloncoltak ki.)
Csehszlovák népbíróság 1948-ban, amely Eszterházy Jánost is halálra ítélte. Nem kívánja a HÚ, hogy bármely amerikai képviselőnek olyan bíróság ítélkezzen bármely ügyében.

Antifasizmust is csak tény- és tárgyszerűen, csak tisztázóan, csak pontosan, szépen szabad csinálni - így utólag, a múltra, történelmi távlatból különösen. (Vonatkozik ez az antikommunizmusra csakúgy.) Különben éppen az üldözni szándékozott eszméket, beállítottságokat tápláljuk-élesztjük vele. És ezt már nem a múltban, hanem a jelenben és a jövőre hatással tesszük.

Baky László, Endre László (itt)
Akik tényleg kulcsszerepet játszottak. Megkapták méltó büntetésüket.

Ceterum censeo: Biszku Béla, Mátyás Miklós háborítatlan, békés öregkort élvez.

2012. július 21., szombat

Magyar áru, magyar érdek

Állami dinnyekartell (itt)

Ez nem "magyar érdek", azaz nem magyar közérdek. Ez a magyarok egy csoportjának (dinnyetermelők) állami segédletű, tisztességtelen érdekérvényesítése a magyarok egy másik csoportja (dinnyefogyasztók) rovására. Ez utóbbiak zsebéből nyomnak át pénzt az előbbiek zsebébe. Amennyivel az egyik magyar csoport jobban él majd ettől, a másik ugyanennyivel rosszabbul. Meg azok is rosszabbul, akiknek termékeire  a dinnye javára kevesebb pénz marad a magyar dinnyefogyasztók zsebében. (Kevesebbet is adóznak emiatt.)
Magyarország egy lépéssel sincs előbb. Sőt. Mivel egy ilyen kartell arra ösztönöz kevéssé versenyképes dinnyetermelőket, hogy folytassák nem eléggé hatékony termelésüket, ahelyett, hogy profilt váltva más, hatékonyabb tevékenységet végezzenek: a magyar gazdaság emiatt (is) kevésbé hatékonyan használja erőforrásait. Embert, földet, üzemanyagot, vizet, gépet. Emiatt is gyengébb lesz a magyar gazdaság jövedelemtermelő, adófizető képessége. Az ország emiatt egy lépésnyi hátrányba kerül. Nem a haza gyarapítása történt, hanem gyengítése.A fogyasztók érdeke egyetemesebb érdek, mint a termelőké.
Populista szemfényvesztés, népbutítás az egész.
Kérdés még az is, hogy a magyar államnak van-e joga részrehajlónak lenni? Van-e joga tevőlegesen a dinnyetermelőknek szurkolni és a dinnyefogyasztók ellen? Olyan közalkalmazottak révén, akik busás fizetésüket az adófizetők pénzéből kapják, akik ugyanezen pénzből nagy végkielégítést zsebelnek majd be, magas nyugdíjat húznak majd. Akik ráadásul egyetlen  fillért sem adóznak valójában, mert az adójuk is a tényleges adófizetők adójából van. Például és eléggé nagy részt bankok, mobilcégek, hipermarket-láncok, multik adójából. Dinnyefogyasztók adójából.
A HÚ  válasza egyértelmű: NINCS.

Kállay Miklós

Kállay Miklós miniszterelnök (itt)

Koszorús Ferenc

Koszorús Ferenc (itt)

2012. július 18., szerda

Csatáry-ügy 2.: egy súlyos paradoxon

Antifasiszták demonstráltak a társasház előtt, amelyben Csatáry lakik (lakott?).
Az csak a kisebbik bökkenő, hogy az a ház mások otthona is - az ő magánszférájukat megzavarni ilyesmivel sem ildomos. A nagyobbik baj az, hogy köztük volt a hírek szerint - valamelyik - Munkáspárt több aktivistája is.
Ezekről a "munkáspártokról" tudni lehet, hogy Kádár János megrögzött híveinek és tisztelőinek számítanak mind a mai napig. Kádár viszont több száz ártatlan ember halálában vétkes (azaz tömeggyilkos). Brusznyai Árpád, Mány Erzsébet, Mansfeld Péter, Nagy Imre... És a többiek. (Mátyás Miklós vérbíró, aki Mány Erzsébetet halálra ítélte, ma tábornoki nyugdíjat élvez; Biszku Béla, Kádár cinkosa él és virul.)
Kádár tisztelőinek-híveinek antifasiszta kiállása tehát nem hiteles, nem értékes. Valójában hatalmas csalás az egész.  Egyáltalán, semmiféle kommunista antifasizmus sem lehet hiteles. Ahogyan nácik, fasiszták, hungaristák, nyilasok antikommunizmusa sem. Nácik antikommunizmusától, kommunisták antifasizmusától mint a tűztől, óvakodni kell. Múltban, jelenben, jövőben. Ezektől semmi jót nem várhatunk.
Nem kis részben éppen erről szólt a XX. század.

Ceterum censeo: akinek a kezéhez vér tapad, aki emberéletet veszejtett, azt mindhalálig üldözni kell.

Kulcsszerep?

Csatáry-ügy (itt)

Undorító egy antiszemita féreg lehetett ez a rendőrfőhadnagy 1941-1944-ben alighanem. Ráadásul önkéntes, élvező szadista is, ha minden igaz. Nem tudni, miért adott neki az Úr legalább 97 évet...
De hogy "kulcsszerepet" aligha játszhatott, annak belátásához nem kell bölcsnek, akár történésznek lenni.
Nem huszonéves rendőr-, csendőrhadnagyok indították, mozgatták vagy akár állították le a szörnyű gépezetet. Idősebb korosztályok tagjait terheli a valódi felelősség, ezek pedig nem élnek már.

2012. július 1., vasárnap

Él még a magyar virtus

RMDSZ-párt Magyarországon? (itt)

Él még talán a magyar virtus. Talán nem birka a magyar. Talán mégsem koronázza siker a vezérelnök ördögi tervét. Talán mégsem lesz lehetséges a magyarok hazaszeretetét, a nemzeti összetartozás iránti természetes vágyat az anyaország létérdekei ellen fordítani. Talán határon túli magyar testvéreink segítségére is számíthatunk, hogy kitakarítsuk végre Magyarországról ezt az undorító, mérgezett populizmust - korunk nácizmusát. Talán egyszer erős, tekintélyes anyaország védelmét élvezhetik a határon túliak méltányos érdekei.
Talán a magyar név megint szép lesz.