2015. november 30., hétfő

Rossz hírek Európából - a jövő elkezdődött

Eltüntetik a kereszteket Norvégiában (itt)
Betiltották a karácsonyi koncertet Olaszországban (itt)

Vannak rossz hírek, amelyek nemcsak viszolyogtatóan bomlott elmék tobzódásáról szólnak, de ezen túlmenően olyan irányba taszítják a kicsit is normális olvasó gondolatait, amelytől azért maga is viszolyog.

A politikai idiotizmus nem ismer határokat. Önkéntes, lelkes kiszolgálók is mindig voltak, lesznek.
Remélhetőleg csak elszigetelt esetekről van szó, nem pedig a jövő  kontúrjainak alakulásáról.

2015. november 25., szerda

Nagy lépés, kis lépés

Francia kormányfő: az Európai Unió sorsát az európai határok ellenőrzése dönti el (itt)

Továbbá: Ha az európai határokat nem ellenőrzik, akkor "a népek azt fogják mondani, le Európával".

Nagy lépés ez egy vezető európai kormányfőnek, kis lépés az európaiaknak.

Persze hogy jobb későn, mint soha - felismerni egy minden józan ember számára elsőre világos trivialitás igazságát. A triviális igazság felismeréséhez, a megvilágosodáshoz, a kijózanodáshoz a francia miniszterelnöknek sok-sok hónapra, sok-sok emberéletre volt szüksége.

Örülhetnénk, örülünk is, de még egy kicsit korai ez az öröm..
Puszta szavakról van csak szó egyelőre sajnos.
A józan európaiak számára kis lépésből nagy lépés csak akkor lesz, ha a hangzatos és triviális kijelentéseket a megfelelő tettek is követik majd.

2015. november 24., kedd

Kutyából nem lesz szalonna...

Benzema köp a francia himnuszra (itt)

Szemlátomást jól halad a bevándorlók integrációja. De hát van idő bőven, ez még csak a harmadik nemzedék. Hogy jönnek újabbak is közben szép számmal, csiszolatlan gyémántok, az csak könnyít a dolgon.
Szép új világ lesz.

Nyilvánvalóan magukévá teszik majd az európai értékeket, és eltartják szépen az elöregedő európai társadalmat.

Majd, persze csak akkor, ha marad addigra ezekből valami.

2015. november 23., hétfő

Muszlimdrukkerek, ez egy rossz humanitárius üzlet volt!

Legalább két merénylő is "menekült" (itt)

Az idén bevándorolt egy milliónyi muszlim "menekült" közül egyetlen egy sem halt volna meg pusztán azért, mert nem engedték volna be - a schengeni szabályokat felrúgva, ellenőrizetlenül - Törökországból az Unió területére.

Ha csupán egyetlen ártatlan európai életet is meg lehetett volna kímélni azzal, hogy nem engedik beáramlani normál határellenőrzés nélkül a kétes identitású milliós tömeget,  akkor a milliós embertömeg valós ellenőrzés nélküli beáramlását megengedni már egyértelműen veszteséges humanitárius ügylet volt.

Vagyis a mámoros muszlimdrukkerek által lobogtatott legfőbb érv, az "életeket mentő", a "humanitárius" hivatkozás totálisan megbukott, romokban hever.

Vagyis mindazok, akik lelkesen támogatták az ellenőrizetlen-korlátlan népbevándorlást, és bőszen idegengyűlölőzve/rasszistázva/fasisztázva, minden másképpen gondolkozót gyalázva, elleneztek minden intézkedést, amely ezt a példátlan és abszurd beáramlást fékezte volna - tevőleges erkölcsi részesei a párizsi terrornak

Akármiért is - akarva/akaratlan, tudatosan (=azaz valamiért minden árat megfizethetőnek vélve) vagy  egyszerűen csak zsigerből, végiggondolatlanul - reflektáltak így, erkölcsi felelősségük  részlegesen bár,  de mindenképpen és egyértelműen fennáll. Nehéz, fájó egy igazság ez, meglehetősen elvont is - de ki kell mondani.

Kiderült, hogy egy ilyen súlyos kérdésben nem igazán számoltak állásfoglalásuk valódi következményeivel. Nem baj, tévedni emberi dolog, majd talán legközelebb.

De addig is, minden hangoskodás nélkül, támadást, vádaskodást, magyarázkodást mellőzve, illene most jó időre - ebben a tárgyban mindenképpen -  csendesen magukba szállniuk.

2015. november 3., kedd

Hazánkfia

Soros javaslatai Európának (itt)

Soros állítólag azt javasolja Európának, hogy legalább évi egymillió menekültet fogadjon be, valamint költsön minden egyes menedékkérőre 4,7 millió forintot (15 ezer eurót), továbbá a szükséges forrásokat kötvénykibocsátással  (=hitelfelvétellel)  teremtse elő.

Az érdekes javaslatnak -  amely csak állítólagos javaslat, mert közvetlen hivatkozás egyelőre nem áll rendelkezésre, ez pedig minden elemzőt óvatosságra kell, hogy intsen - legalább két olvasata van.

Az egyik a komoly, a másik a szatirikus/szarkasztikus. A HÚ alapos vizsgálat után arra a következtetésre jutott, hogy az első olvasatot egyértelműen el lehet vetni, és a második olvasatot kell irányadónak tekinteni.

Ennek jegyében a HÚ ezúton és halált megvető bátorsággal kemény feddésben részesíti neves hazánkfiát, elsősorban szűkkeblűsége miatt.

Miért is csak évi egymillió muszlimot fogadjon be Európa, miért nem kettőt?!
Miért is csak 4,7 millió forintnyi eurót fordítson Európa fejenként a menedékkérő muszlimokra a következő két évben, miért nem legalább 9 millió forintnyit?!

Persze felmerülhetnének egyéb, kevésbé lényeges kifogások is:

Miért is hitelfelvétellel teremtse elő Európa a szükséges forrásokat, miért nem adóemelésből vagy nyugdíjcsökkentésből?!

Miért is lenne jó mindez Európának?!

Miért is érzi Orbánt olyan potensnek, hogy képes lenne romba dönteni az Uniót?!

És végezetül egy teljesen komoly ellenvetés:
Ugyan miért is NE kellene Orbánnak a menedékkérők  jogait  alárendelnie a határok védelmének?!

Biztos, ami biztos, az utóbbi kérdést magyarra fordítva is érdemes feltenni:
Ugyan miért is NE rendelje alá a mindenkori magyar miniszterelnök a bevándorlók érdekeit a magyar érdekek védelmének?!
Igen, ez utóbbi különösképpen nem világos.
Nehéz is lenne világos, értelmes, becsületes választ adni rá.