2013. július 27., szombat

Aki kardot ránt

Paradicsommal dobálták Orbánt (itt)

A kardot természetesen maga a vezérelnök rántotta ki. Pártja parlamenti párt létére, önmagát konzervatívvá, "polgárivá", kereszténydemokratává maszkírozó párt létére hosszú évek óta rendszeresen és rendszerszerűen követ el és bátorít atrocitásokat politikai ellenfeleivel szemben. Módszeresen zavarja meg más pártok és politikusok rendezvényeit. Visszaélésszerűen korlátoz másokat véleménynyilvánítási, gyülekezési jogaik gyakorlásában.
Ilyen módszerességgel - bár kétségtelenül durvábban - ezt a műfajt a 20-as, 30-as évek barnaingesei művelték. Régóta eljött már az ideje annak, hogy a talán leggyűlöltebb magyar politikus végre saját bőrén tapasztalja saját alantas módszereinek kétélűségét.

2013. július 13., szombat

Állatkínzás: kóser vágás, halal

Nem lesz kóser vágás a lengyeleknél (itt)

A lengyel parlament helyesen döntött. Semmi, de semmi üzleti érdek, semmiféle vallási hivatkozás, az akár több évezredes hagyomány sem szolgálhat  mentségül arra a szörnyű szenvedésre, amit a kóser vágás, illetve a "halal"  okoz az állatoknak. Barbár szokás. Vonatkozik persze mindez az intézményesült állatkínzás egyéb alakzataira, a kedélyes népszórakozás formáját öltő bikaviadalra, állatviadalokra, házi disznóölésre, libatömésre és hasonlókra is. Sajnos a legtöbb népnek megvan a maga sara ezen a téren.
Vörösmarty: "az emberfaj sárkányfog-vetemény".