2015. április 11., szombat

Politikailag korrekt beszédmód

Gyilkos "magyarok" Párizsban (itt)

Most akkor politikailag korrekt-e vagy nem bűnözők etnikai hovatartozásáról írni/beszélni?!
Ez itt a logikus kérdés.

Egyesek úgy gondolják, úgy is gyakorolják, hogy általában nem korrekt, csak akkor korrekt, ha magyarokról van szó. Így gondolják, így gyakorolják, szemrebbenés, kétely nélkül.
Lelkük rajta, a politikailag korrekt politikai idiótáknak.

Kérdés, hogyan tudnak majd elszámolni lelkiismeretükkel az áldozatok iránti részvétlenségük miatt.
Azért, mert ők a fantombűnözőknek szurkolnak, nem az áldozatoknak, a rendnek, az igazságnak. Valami totálisan félresiklott, ferde és önző "szolidaritás" jegyében.

Ezek a Párizsban állati kegyetlenséggel gyilkoló "magyarok" tipikus bűncselekményt követtek el. Többen, erősebbek, keveseket, gyengébbeket, idősebbeket, brutálisan. Tipikus az is, ahogy a gyilkost szülő/felnevelő "édesanya" látatlanban önvédelemnek hazudja a szörnyű tettet. Tipikus a rendőrséggel való tettleges szembefordulás gesztusa is. Szociológiai értelemben többszörösen is, halmazatilag, szignifikáns módon tipikus az eset.

Azért magyarként azt jó érzés tudni/látni, hogy ezek a "magyarok" csak magyar állampolgárok, de nem magyarok lehettek

Hanem valami mások. Egy kimondhatatlan, nem létező, kizárólag inkorrektséggel megnevezhető fantomközösség tagjai. Amelynek állapota sztochasztikus oksági összefüggés alapján, drasztikusan felülreprezentálva termeli az efféle ösztönlények seregét. Amelynek ezt a katasztrofális állapotát csak kizárólag célzott és hatékony intézkedések összehangolt rendszerével lehetne érdemben javítani. Kizárólag célzottan (és sehogy másként) sikerülhet jobb sorsra érdemes emberek tömegét a krónikus és rendszerszerű alulszocializáltság állapotából felemelni. Nem csak a tágabb közösség jogos és természetese önvédelme céljából. Ez a humánum elemi parancsa is immár.

Amúgy igenis, jó érzés tudni. Ha már egyszer a címben is öles betűk hirdetik, hogy a barbár gyilkosok etnikai hovatartozása: magyar.